URTEB İN AMACI, ÜLKEMİZİN ULUSLARARASI ALANDA ULUSAL REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASIDIR.

URTEB İN AMACI, ÜLKEMİZİN ULUSLARARASI ALANDA ULUSAL REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASIDIR.

Prof. Dr. Ali CEYLAN

ULUSLARARASI REKABET

Web sayfamızı ziyaret edenlerin sayısı her geçen gün artmaktadır.Bu nedenle,çok...

Metni Oku

Ahmet ÖZENALP

REKABETI IHLAL EDEN GÜMRÜK

REKABETI IHLAL EDEN GÜMRÜK Rekabeti ihlal eden gümrük  müşaviri, cezasına katlanır ...

Metni Oku
Bu Gün47
Dün42
Bu Hafta207
Bu Ay545
Toplam123156

MİSYONUMUZ

 

Kazanç paylaşma amacı dışında ve kanunlarla yasaklanmamış olmak koşulu ile, ticaret ve sanayinin bilimsel ve teknolojik temellerini oluşturmak, her türlü haksız rekabetin önlenmesini sağlamaktır.

 

 

VİZYONUMUZ

 

• Teknolojik gelişme, rekabet hukuku, bilimsel ve tanıtım alanlarında, gerekli gördüğü kişiler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,

 

• Araştırma merkezleri ve üniversiteler ile teknolojik gelişme, rekabet hukuku ile tanıtım programları uygulamak,

 

• Rekabet hukuku alanında araştırmaların eğitimini sağlamak ve teşvik etmek,

 

• Teşebbüslerin rekabet ve ticaret alanında ortak politikalarının araştırılması, geliştirilmesi ve tanıtımını yapmak,

 

• Teşebbüslerin pazar potansiyelinden yeterince yararlanabilmeleri için ulusal ve uluslararası kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

 

• Ekonomik, hukuk, ticaret ve teknik konulardaki düzenlemeleri iyileştirici çalışmalar yapmak,

 

• Mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu ve kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları, piyasaya hakim olan teşebbüslerin bu hakimiyetlerini kötüye kullanmalarını araştırmak, düzenlemeleri incelemek, öneriler getirmek,

 

• İthalatta haksız rekabet hallerinde damping ve/veya sübvansiyona konu olan ithalatın sebep olacağı haksız rekabete karşı araştırmak, düzenlemeleri incelemek, öneriler getirmek,

 

• Aldatıcı hareket veya hüsnüniyet kurallarına aykırı sair suretlere iktisadi rekabetin her türlü suistimalini araştırmak, düzenlemeleri incelemek, öneriler getirmek,

 

• Dış ve iç ticaret, mali piyasa, finans, rekabet gücünün artırılması ve korunması, hukuki, ekonomik, ticari ve teknik politikalar konularında çalışmalar yapmak, 

 

• Amacına uygun yayın yapmak.