Cuma , 24 Mayıs 2024
Anasayfa / Kılavuzlar

Kılavuzlar

•Birleşme/Devralma Rekabet Kurumunca Kabul Edilebilir Çözümlere İlişkin Kılavuz

•Birleşme ve Devralmalarda İlgili Teşebbüs,Ciro ve Yan Sınırlamalar Hakkında Kılavuz

•Dikey Anlaşmalara ilişkin Kılavuz

•4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4 ve 5 inci Maddelerinin Teknoloji Transferi Anlaşmalarına Uygulanmasına Dair Kılavuz

•Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Teşebbüs Birliği Kararlarının İsteğe Bağlı Bildirimine İlişkin Kılavuz Rekabet Kurumu Başkanlığı Menfi Tespit/Muafiyet Bildirim Formu

•2005/4 Sayılı Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalar ve Uyumlu Eylemlere İlişkin Grup Muafiyeti Tebliğinin Açıklanmasına Dair Kılavuz

•/images/File/kilavuzlar/2002-2.kilavuz.pdfRakipler Arasında Olmayan Belirli Nitelikteki Fason Üretim Anlaşmalarına İlişkin Kılavuz

•İlgili Pazarın Tanımlanmasına İlişkin Kılavuz