Pazartesi , 15 Temmuz 2024
Anasayfa / Vizyon & Misyon

Vizyon & Misyon

MİSYONUMUZ

Kazanç paylaşma amacı dışında ve kanunlarla yasaklanmamış olmak koşulu ile, ticaret ve sanayinin bilimsel ve teknolojik temellerini oluşturmak, her türlü haksız rekabetin önlenmesini sağlamaktır.

VİZYONUMUZ

• Teknolojik gelişme, rekabet hukuku, bilimsel ve tanıtım alanlarında, gerekli gördüğü kişiler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,

• Araştırma merkezleri ve üniversiteler ile teknolojik gelişme, rekabet hukuku ile tanıtım programları uygulamak,

• Rekabet hukuku alanında araştırmaların eğitimini sağlamak ve teşvik etmek,

• Teşebbüslerin rekabet ve ticaret alanında ortak politikalarının araştırılması, geliştirilmesi ve tanıtımını yapmak,

• Teşebbüslerin pazar potansiyelinden yeterince yararlanabilmeleri için ulusal ve uluslararası kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

• Ekonomik, hukuk, ticaret ve teknik konulardaki düzenlemeleri iyileştirici çalışmalar yapmak,

• Mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu ve kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları, piyasaya hakim olan teşebbüslerin bu hakimiyetlerini kötüye kullanmalarını araştırmak, düzenlemeleri incelemek, öneriler getirmek,

• İthalatta haksız rekabet hallerinde damping ve/veya sübvansiyona konu olan ithalatın sebep olacağı haksız rekabete karşı araştırmak, düzenlemeleri incelemek, öneriler getirmek,

• Aldatıcı hareket veya hüsnüniyet kurallarına aykırı sair suretlere iktisadi rekabetin her türlü suistimalini araştırmak, düzenlemeleri incelemek, öneriler getirmek,

• Dış ve iç ticaret, mali piyasa, finans, rekabet gücünün artırılması ve korunması, hukuki, ekonomik, ticari ve teknik politikalar konularında çalışmalar yapmak,

• Amacına uygun yayın yapmak.