Cuma , 24 Mayıs 2024
Anasayfa / Hakkımızda

Hakkımızda

TARİHÇESİ VE KURULUŞ AMACI

Uluslararası Rekabet ve Teknoloji Birliği, 12 Mart 2002’de rekabet ve teknoloji üzerine çalışmalar yürütmek üzere Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Dünyada rekabet alanında kurulan ilk ve tek birliktir. 2014 yılında merkez ofisini Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sosyal Tesisleri’ne taşıyarak çalışmalarını sanayici ve iş insanımızın içinde sürdürmektedir. URTEB, başta sanayiciler ve iş insanları, akademisyenler, avukatlar, danışmanlar, sigortacılar ve ekonomistler olmak üzere tüm sektörlerden üyelere sahiptir. URTEB’in temel amacı bireylerin ve toplulukların rekabet gücünü arttırmak, toplumu rekabet alanında aydınlatmak ve adil rekabet kültürünün her alanda yayılmasını sağlamaktır.

URTEB gençlerle etkin olarak çalışmakta ve özel sektör süreçlerine gençleri dahil ederken diğer yandan gençlere sektörü tanıtmak ve bu iki nokta arasında bağlantı kurmak için faaliyet göstermektedir. Son yıllarda URTEB; sivil toplumu, gençlik gruplarını ve özel sektörü bir araya getirerek gençliğin sivil toplum ve özel sektör alanlarına entegrasyon sürecini hızlandırmayı amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşmak için iş dünyası ve gençlere yönelik eğitim faaliyetleri ve sempozyumlar düzenlemektedir. Bu sempozyumların sonuçları basılı eserlere dönüştürülmekte ve ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Ar-Ge projelerinin geliştirilmesi için hazırlanan dosyalar tüm şirketlerin ve sivil toplum kuruluşlarının yararına sunulmaktadır.

Ayrıca URTEB, gençlerin iş yaşamına katılımını artırmak üzere özellikle üniversite-sanayi işbirliğine ağırlık vererek, istihdamı artırmak amacıyla da faaliyetler düzenlemektedir. İş dünyasının ihtiyaç duyduğu profili gençlere tanıtmaktadır. Bu kriterlere uygun olarak eğitimler vererek, gençliğin mesleki altyapısına katkıda bulunacak önemli çalışmalar yürütmektedir. Sanayiyi gençlerle buluşturan programlar düzenlerken; şirket yöneticileri ve STK’lar gibi birçok farklı alanda karar vericilerle gençleri bir araya getirerek mentorluk programları düzenlemektedir. Gençlerin ilgi ve yetenek alanlarını keşfetmeleri ve tanımaları için eğitim fırsatları yaratmaktadır. Gençlerin fikirlerini bu platformlarda özgürce ifade etmelerini ve istedikleri alanlarda değer üretmelerini sağlamaktadır.

URTEB TANITIM KİTAPÇIĞI İÇİN lütfen tıklayınız.