Cuma , 24 Mayıs 2024
Anasayfa / Rekabet Kurulu Tebliğleri

Rekabet Kurulu Tebliğleri

Yürürlükte Olan Tebliğler

Genel Nitelikteki Tebliğler

Tebliğ Tarihi

Tebliğ Konusu

Resmi Gazete Tarihi

Resmi Gazete Sayısı

01.05.1997

Rekabet Kurumu Teşkilatının Oluşturulduğuna İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 1997/5)

04.11.1997

23160

30.05.2002

2003/3 ve 2007/2 sayılı Rekabet Kurulu Tebliğleri ile Değişik,Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği (Tebliğ No: 2002/2)

14.07.2002

24815

14.08.2003

Araştırma ve Geliştirme Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği (Tebliğ No: 2003/2)

27.08.2003

25212

24.10.2005

Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalar ve Uyumlu Eylemlere İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği (Tebliğ No: 2005/4)

12.11.2005

25991

10.01.2008

Teknoloji Transferi Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği (Tebliğ No: 2008/2)

23.01.2008

26765

10.01.2008

Sigorta Sektörüne İlişkin Grup Muafiyet Tebliği (Tebliğ No: 2008/3)

01.02.2008

26774

24.04.2010

Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ(Tebliğ No: 2010/2)

24.04.2010

27561

18.04.2010

Dosyaya Giriş Hakkının Düzenlenmesine ve Ticari Sırların Korunmasına İlişkin Tebliğ(Tebliğ No: 2010/3)

18.04.2010

27556

07.10.2010

Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/4)

07.10.2010

27722

23.08.2012

Rekabet İhlallerine İlişkin Başvuru Usulüne Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2012/2)

23.08.2012

28390

06.12.2012

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2013 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/1)

01.01.2013

28489

18.04.2013

Özelleştirme Yoluyla Devralmaların Hukuki Geçerlilik Kazanabilmeleri İçin Rekabet Kurumuna Yapılacak Ön Bildirimlerde ve İzin Başvurularında Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2013/2)

18.04.2013

28622

26.07.2013

Uzmanlaşma Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği(Tebliğ No: 2013/3)

26.07.2013

28719

İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğler

Tebliğ Tarihi

Tebliğ Konusu

Resmi Gazete Tarihi

Resmi Gazete Sayısı

 

Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğler

Tebliğ Tarihi

Tebliğ Konusu

Resmi Gazete Tarihi

Resmi Gazete Sayısı

01.02.1998

Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkındaki 1997/1 Sayılı Tebliğ’in 4 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

(Tebliğ No: 1998/2)

26.03.1998

23298

01.05.1998

Özelleştirme Yoluyla Devralmaların Hukuki Geçerlilik Kazanabilmeleri İçin Rekabet Kurumuna Yapılacak Ön Bildirimlerde Ve İzin Başvurularında Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 1998/5)

18.11.1998

23527

01.06.1998

Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 1998/6)

18.11.1998

23527

01.02.2000

1997/1 Sayılı “Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ”de ve 1997/2 Sayılı “Anlaşmaların, Uyumlu Eylemler ve Teşebbüs Birliği Kararlarının Kanunun 10 uncu Maddesine Göre Bidiriminin Usul ve Esasları Hakkında Rekabet Kurulu Tebliği”nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2000/2)

21.08.2000

24147

28.08.2003

2002/2 Sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2003/3)

18.09.2003

25233

2006

1997/1 Sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması ile 1997/2 ve 1997/6 Sayılı Tebliğlerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2006/2)

09.03.2006

26103

11.04.2007

Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2007/2)

25.05.2007

26532

30.11.2011

2010/4 Sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/2)

30.11.2011

28070

29.12.2012

Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Tebliğ No: 2012/3)

01.02.2013

28512

Yürürlükten Kalkan Tebliğler

Tebliğ Tarihi

Tebliğ Konusu

Resmi Gazete Tarihi

Resmi Gazete Sayısı

1997

Rekabet Kurulu’ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ(Tebliğ No: 1997/1)

1997

01.02.1997

Anlaşmaların, Uyumlu Eylemler ve Teşebbüs Birliği Karalarının Kanunun 10 uncu Maddesine Göre Bildiriminin Usul ve Esasları Hakkında Rekabet Kurulu Tebliği (Tebliğ No: 1997/2)

12.08.1997

23078

01.03.1997

Tek Elden Dağıtım Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği (Tebliğ No: 1997/3)

04.09.1997

23100

01.04.1997

Tek Elden Satın Alma Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği (Tebliğ No: 1997/4)

09.09.1997

23105

01.06.1997

Rekabet Kurumu Teşkilatının Oluşturulmasından Sonra Teşebbüslerin ve Teşebbüs Birliklerinin 4054 Sayılı Kanun’dan Doğan Hak ve Yükümlülüklerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 1997/6)

11.11.1997

23167

01.07.1997

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı ve 17 nci Maddelerinde Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının, 1997 Bütçe Yılı Sonuna Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırımına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 1997/7)

15.11.1997

23171

01.01.1998

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 16 ncı ve 17nci Maddelerinde Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının, 1998 Bütçe Yılı Sonuna Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 1998/1)

19.01.1998

23235

01.03.1998

Motorlu Taşıtlar Dağıtım ve Servis Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği (Tebliğ No: 1998/3)

01.04.1998

23304

1998

Özelleştirme Yoluyla Devralmaların Hukuki Geçerlilik Kazanabilmeleri İçin Rekabet Kurumuna Yapılacak Ön Bildirimlerde Ve İzin Başvurularında Takip Edilecek Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ1 (Tebliğ No: 1998/4)

18.11.1998

23527

01.07.1998

Franchise Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği (Tebliğ No: 1998/7)

16.12.1998

23555

01.01.1999

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ve 17 nci Maddelerinde Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının 31/12/1999 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasının Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 1999/1)

28.08.1999

23800

01.02.1999

Franchise Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyeti Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 1999/2)

21.10.1999

23853

01.01.2000

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ve 17 nci Maddelerinde Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının 31/12/2000 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırıldığının Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2000/1)

04.04.2000

24010

01.03.2000

1998/3 Sayılı Motorlu Taşıtlar Dağıtım ve Servis Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyeti Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2000/3)

04.10.2000

24190

01.01.2001

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ve 17 nci Maddelerinde Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının 31/12/2001 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırıldığının Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2001/1)

09.02.2001

24313

01.01.2002

“4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ve 17 nci Maddelerinde Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının 31/12/2002 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırıldığının Duyurulmasına İlişkin Tebliğ” (Tebliğ No: 2002/1)

07.02.2002

24664

03.02.2003

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ve 17 nci Maddelerinde Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının 31/12/2003 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırıldığının Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2003/1)

25.02.2003

25031

18.12.2003

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ve 17 nci Maddelerinde Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının 31/12/2004 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artrıldığının Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No : 2004/1)

14.02.2004

25373

09.12.2004

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ve 17 nci Maddelerinde Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının 31/03/2005 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırıldığının Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/1)

12.01.2005

25698

11.03.2005

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ve 17 nci Maddelerinde Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının 01/04/2005 Tarihinden 31/12/2005 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırıldığının Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No : 2005/2)

31.03.2005

25772

07.04.2005

4054 Sayılı Kanunun 16 ve 17 nci Maddelerinde Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Artırıldığının Duyurulmasına İlişkin 2005/1 ve 2005/2 Sayılı Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No : 2005/3)

26.04.2005

25797

22.12.2005

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ve 17 nci Maddelerinde Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının 31/12/2006 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırıldığının Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No : 2006/1)

31.12.2005

26040

28.12.2006

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ve 17 nci Maddelerinde Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının 31/12/2007 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırıldığının Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/1)

13.01.2007

26402

06.12.2007

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ve 17 nci Maddelerinde Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının 31/12/2008 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırıldığının Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/1)

29.12.2007

26741

29.12.2008

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdarı Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2009 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/1)

29.12.2008

27095

25.12.2009

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2010 Tarihine Kadar Gecerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No : 2010/1)

25.12.2009

27443

18.12.2010

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2011 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1)

18.12.2010

27789

13.12.2011

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2012 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)

13.12.2011

28141