Perşembe , 20 Haziran 2024
Anasayfa / Genel / REKABETI IHLAL EDEN GÜMRÜK

REKABETI IHLAL EDEN GÜMRÜK

 

REKABETI IHLAL EDEN GÜMRÜK

Rekabeti ihlal eden gümrük müşaviri, cezasına katlanır

URTEB (Uluslararası Rekabet ve Teknoloji Birliği) hakkında size daha önce bilgi verdim.
Ben de bu birliğin üyesiyim.
Birliğimize çeşitli kesimlerden sorular gelir. Hemen, hemen her soru rekabet ihlali ile ilgilidir ama gerçekten rekabet ihlali varmıdır? Yok mudur? Bazen biz de bir nokta da takılır kalırız.
Bu seferki soru gümrük müşavirlerinden geldi. Soru bazı gümrük müşavirleri asgari ücret düzenlemesini aşmak adına mükellefe çeşitli anlaşmalar yapıyor.
Örneğin vergisini yatırıyor.
Sen bana bir ay sonra ver diyor.
Bu durum bizim, serbest meslek sahibi olarak işlerimizi etkiliyor. Çünkü iş adamı kendisine vergi desteği yapan müşaviri tercih ediyor. Bu konu rekabet ihlali midir? Konunun cevabını rekabet hukuku ve düzenlemeleri içinde aradım. En anlamlı cevabı Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Nurettin Kaldırımcı Beyin rekabet mektupları içinde buldum. Mektupların hepsi baş yapıt niteliğinde. Hem rekabetin ne olup ne olmadığını anlatıyor, hem de düzenlemeleri.
Başkan mektuplarından birinde bizim bakış açımız, “Önemli olanın rekabetçi bir ortamın tesisi, rekabetin kuralsız bir yarış olmadığı, bu yarışın hak ve hukuka uygun şekilde yapılması yönündedir.
Dolayısıyla, rekabet gücü, “Teşebbüslerin hukuk zemininde kalmak kaydı ile, belirli bir piyasada rekabet edebilme, piyasa payını arttırabilme, ihracat yoluyla yeni pazarlara girebilme, sürdürmesidir” diyor Başkan ve ilave ediyor:
“Rekabet Kurumunun 14 yıla yaklaşan faaliyetleri esnasında dikkatimizi çeken bir husus, Kurumun yürüttüğü inceleme ve soruşturmaların önemli bir bölümünde, ilgili teşebbüslerin ya da yönetici ve çalışanların, rekabet kurallarını ihlal ettiklerinin farkında olmadıklarıdır!
Teşebbüs yetkili ve temsilcilerinin,
“Bu eylemimizin bir rekabet ihlâli oluşturduğunu bilmiyorduk” ya da “Bilseydik, bu uygulamamıza derhal son verirdik.”
Mevcut kanunumuza göre, doğrudan ya da dolaylı olarak rekabeti sınırlama amacı taşıyan veya bu sonucu doğuran, açık ya da kapalı, her tür anlaşma ve uyumlu eylem, hukuka aykırı ve yasaktır.
Bu bağlamda, aralarında anlaşarak fiyatları, kâr ve iskonto oranlarını belirleyen, satış bölgelerini paylaşan, üretim miktarını kısıtlayan veya kotalar koyan, rakip teşebbüslerin piyasaya girişlerini ve faaliyetlerini zorlaştıran, ihalelerde danışıklı hareket eden teşebbüsler, kartel olarak tanımlanmakta ve şiddetle cezalandırılmaktadır.
Şimdi buradan soruyorum, bir ayda on milyonlarca gümrük vergisini aldığı banka kredisiyle ödeyen gümrük müşavirinin karşısında, asgari ücretle mesleğini sürdürmeye çalışan gümrük müşavirinin şansı var mı?
Gümrük ve Ticaret Bakanı sayın Canikli, bu işin bu tarafı için acaba bir çalışma yapmayı düşünüyor mu?
Bu konuda Gümrük Müşavirleri Derneklerinin bir çalışması olmadığını biliyorum.
Şikayet var ama çalışma yok.

Sayı: 992 Tarih: 12.05.2015

AHMET ÖZENALP

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRİ/ BİLİRKİŞİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir