Cuma , 24 Mayıs 2024
Anasayfa / Genel / Türk Milletinin Rekabet Gücü ve URTEB

Türk Milletinin Rekabet Gücü ve URTEB

Rekabet ekonominin tüm aktörleri olan bireyler, firmalar ve devletler ve hatta bir bütün olarak ekonominin kendisi için son derece önemli bir kavramdır. Bireylerin zenginliğinden, firmaların karlılığına, ülkelerin ve devletlerin yüksek refah düzeyine ulaşabilmeleri tam da rekabet kavramını içselleştirmelerine bağlı olarak gelişme göstermektedir. Bu açıdan uluslararası karşılıklı bağımlılığı artıran rekabetin günümüz dünyasında yeri ve önemi oldukça büyüktür.

Günümüzde rekabetin temelini oluşturan maliyet, verimlilik, kalite ve yenilik yapma gibi temel değerler sürekli ve hızlı bir değişim sürecine girmiştir. Bu anlamda günümüz dünyasında ülkelerin zenginleşmesi ve şirketlerin ayakta kalabilmesi özellikle ve de özellikle yüksek katma değerli ürünler üretebilmelerine bağlıdır. Bu nedenle ülkeler ve şirketler arası rekabet daha çok yenilik yapma yarışına bürünmüş durumdadır. Bu anlamda son yıllarda rekabet gücünü belirleyen en önemli unsur yenilik yeteneğine sahip olunması ve bu yeteneğe bağlı olarak tüketici beklentilerini karşılamak için geliştirilen mal ve hizmetlerin rakiplerden önce piyasaya sunulması ile elde edilebilmektedir.

Rekabetin her düzlemde önemli olması hasebiyle her ne kadar her ülkenin uluslararası alandaki pozisyonu kendisine özgü olsa da gelişmiş ülkelerin birçoğunda eğitim kalitesi, politik istikrar, gelişmiş sermaye piyasalarının varlığı, kamunun ekonomideki düzenleyici rolü, ülke içindeki rekabetin düzeyi gibi faktörlerin ülkelerin rekabet alanındaki başarısı açısından belirleyici olduğu görülmektedir. Bunun yanında her ülkenin kendi yapısında barındırdığı farklı avantajların ve sorunların da farkına varması, hem devlet yöneticilerinin hem de işletmelerin gelecekle ilgili kararlarını daha kolay vermelerine yardımcı olduğu gözlenmiştir. Ayrıca hem gelişmiş ve hem de gelişmekte olan ülkelerin yapısı incelendiğinde üzerinde durulan temel noktaların benzerlik göstermesi, rekabet gücünün arttırılması konusunda karar verici konumda olanların odaklanması gereken noktaları işaret etmesi açısından da önemlidir.

Bir ülkede rekabetin firma düzeyinden tutun da makroekonomik düzeye kadar her alanda geliştirilmesinde ülkelerin sahip olduğu rekabet kurumlarının önemi bir hayli büyüktür.  Bu anlamda Bursa’da da çok değerli Ahmet Özenalp başkanlığında “Türk Milletinin Rekabet Gücü” sloganıyla yola çıkan Uluslararası Teknoloji ve Rekabet Birliği (URTEB) en temelde otomotivden tekstile, iletişimden inşaata kadar pek çok alanda ticaret ve sanayinin bilimsel ve teknolojik temellerini oluşturmak, teşebbüsler arasındaki rekabetin korunmasını ve haksız rekabetin önlenmesini kendisine amaç edinmiştir.

12 Mart 2002’de kurulan URTEB’in temel amacı bireylerin ve toplulukların rekabet gücünü arttırmak, toplumu rekabet alanında aydınlatmak ve adil rekabet kültürünün her alanda yayılmasını sağlamak olduğu anlaşılmaktadır.

2014 yılında merkez ofisini Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sosyal Tesisleri’ne taşıyan URTEB sanayici ve iş insanları ile birlikte faaliyetlerini sürdürmeyi kendine amaç edinmiş ve bu kapsamda çalışmalarını tüm hızıyla sürdürmektedir. Ayrıca üyeleri arasında sadece iş insanları değil akademisyenler, avukatlar, danışmanlar, sigortacılar ve ekonomistler olmak üzere çok farklı sektörden temsilciler de yer almaktadır.

Yine son yıllarda URTEB; sivil toplumu, gençlik gruplarını ve özel sektörü bir araya getirerek gençliğin sivil toplum ve özel sektör alanlarına entegrasyon sürecini hızlandırmayı amaçlamıştır. Bu kapsamda URTEB bünyesinde başlatılan Rekabet Merkezi Projesi üniversite öğrencilerine yönelik faaliyet göstermekte olup üniversite-sanayi işbirliğine destek niteliğinde çalışmalar yaparken proje kapsamında gönüllü öğrencilerin yeteneklerini keşfedebileceği imkânları sağlayarak başta rekabet, teknoloji, girişimcilik ve daha pek çok özel sektör alanında kazanım elde etmelerini sağlamaktadır. Yine Bursa Uludağ Üniversitesi’nde 2019 yılında kurulan Uluslararası Rekabet ve Teknoloji Topluluğu (URTET), Rekabet Merkezi Projesi’ne destek niteliğinde öğrenci çalışmalarını hayata geçirmekte ve aktif çalışmalarına tüm hızıyla devam etmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir