Cuma , 24 Mayıs 2024
Anasayfa / Rekabet.Net / Gümrük Kanunu taslağı hakkında görüş ve değerlendirmeler (4)

Gümrük Kanunu taslağı hakkında görüş ve değerlendirmeler (4)

Gümrük Kanun taslağı incelemelerimizde bugün “Kabul edilebilecek teminatlar” , “Ödemenin ertelenmesi” ve “Öz değerlendirme” maddelerine ilişkin önerilerimize yer vereceğiz.

Kabul edilebilecek teminatlar

MADDE 73: (1) Teminat;

a) Nakit Türk Lirası veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından kabul edilen ve bu Bankanın belirlediği efektif alış kuru üzerinden hesaplanan dövizler,

b) Banka teminat mektupları,

c) Kefil taahhütnamesi,

ç) İşlem tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilecek değerler üzerinden kabul edilen hazine tahvil ve bonoları,

d) İthalat veya ihracat vergilerinin ödeneceğine dair eşdeğer güvence sağlayan ve yönetmelikle belirlenen başka bir teminat, olarak verilebilir.

MADDE 73: Gümrük İşlemleri sırasında kabul edilebilecek teminatlar finansmana erişimin zor ve çok pahalı olduğu günümüzde ciddi sorunlar yaratabilecektir. Bu nedenle 6750 sayılı Ticari İşletme Taşınır Rehni Kanunu kapsamındaki makine ve ekipmanların da teminat olarak kabul edilebilme imkanı getirilmelidir.

 

Ödemenin ertelenmesi

MADDE 86: (1) Gerekli teminatın sağlanmış olması şartıyla ve talep edilmesi halinde, 33üncü madde uyarınca yetkilendirilmiş yükümlü statüsü tanınan kişinin tek bir beyanına ilişkin gümrük vergilerinin ödenmesi, tebliğ tarihini izleyen günden itibaren otuz güne kadar ertelenebilir.

(2) Gerekli teminatın sağlanmış olması şartıyla ve talep edilmesi halinde, 33üncü madde uyarınca yetkilendirilmiş yükümlü statüsü tanınan kişinin bir takvim ayı içerisinde işlem gören birden fazla beyanına ilişkin gümrük vergilerinin toplu olarak ödenecek olması halinde, bu vergilerin ödeme süresinin başlangıç tarihi vergilerin hesaplandığı tarihin içinde bulunduğu takvim ayını izleyen ayın ilk günüdür. Bu durumda vergilerin toplam tutarı ödeme süresinin başlangıç tarihinde 82nci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca tebliğ edilir ve vergiler tebligat tarihinden itibaren on beş gün içerisinde ödenir.

(3) Birinci veya ikinci fıkra uyarınca ertelenen ve süresi içerisinde ödenen gümrük vergileri için gecikme faizi veya tecil faizi aranmaz, 75inci maddenin birinci fıkrası hükümleri uygulanmaz.

(4) Bu maddede belirtilen ödeme ertelemesi kolaylığından faydalanma koşulları, bu kolaylığın askıya alınması, geri alınması veya iptali, bu kolaylığa gümrük idaresince getirilmesi uygun görülen kısıtlamalar ile birinci ve ikinci fıkra uyarınca verilecek teminatın şekli ve miktarı ile bu kolaylığın işleyiş şekline ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

 

Öz değerlendirme

MADDE 137: (1) Gümrük idareleri başvuru üzerine, gümrük idaresince yapılması gereken belirli gümrük işlemlerini yerine getirmek, ödenecek gümrük vergilerini hesaplamak ve gümrük gözetiminde belirli kontrolleri gerçekleştirmek üzere 33 üncü madde uyarınca yetkilendirilmiş yükümlü statüsü tanınan kişilere izin verebilir.

(2) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

MADDE 86 – 137: Her iki madde de belirtilen imkanların sadece Yetkilendirilmiş Yükümlülere tanınması, Anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır. Bu yetkiyi almamış mükellefler aleyhine finansal ayırımcılık yaratılmış olacaktır. Bu imkanlardan iyi niyetli tüm mükelleflerin yararlanabilmesi imkanı getirilmelidir.

 

AHMET ÖZENALP

Bursa OSB (Organize Sanayi Bölgesi) Denetim Kurulu Üyesi
URTEB (Uluslararası Rekabet ve Teknoloji Birliği) Genel Başkanı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir