Cuma , 24 Mayıs 2024
Anasayfa / Rekabet.Net / Güney Kore menşeli ve çıkışlı eşyaların ithalinde geriye yönelik ek tahakkuk ve ceza uygulamaları

Güney Kore menşeli ve çıkışlı eşyaların ithalinde geriye yönelik ek tahakkuk ve ceza uygulamaları

Yazının içeriği Türkiye Cumhuriyeti ile Güney Kore Cumhuriyeti Arasında Mal Ticareti Anlaşması kapsamında işlemlerin yürütülmesi gerektiğine dikkat çekmektedir. Gümrük idarelerinin meseleyi bu kapsamda görmeleri halinde dış ticaret yapan firmalar ceza ödemekten kurtulacaktır.

24.05.2019 tarihinde Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne hitaben yazılan Gümrük Müşavirlik Dernekleri İcra Kurulu’nun ortak yazısında konu detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Konuyu Rekabet.net olarak okuyucularımızla paylaşmak istedik.

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne

Bilindiği üzere; “Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Mal Ticareti Anlaşması” dahilinde taraf ülkeler menşeli eşyaların gümrük verilerinin indirilmesi veya sıfırlanması amaçlanmıştır. İş bu Anlaşma dahilinde yayınlanan “Türkiye-Güney Kore STA Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik” kapsamında da Anlaşmanın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.

Bu çerçevede firmalarımız tarafından Güney Kore menşeli ve Anlaşma kapsamında yer alan ürünlerin ithalinde indirimli veya sıfır vergi oranları uygulanarak işlem yapılmıştır.

Son dönemde başlatılan inceleme neticesinde, ithalatçı firmalar adına gümrük vergi farkı ve para cezası uygulanmasına başlanmıştır. Uygulamanın gerekçesi olarak ise Kore menşeli eşyanın beyanında indirimli veya sıfır vergi uygulanmasını sağlayan belgenin Güney Kore’deki ihracatçısı tarafından düzenlenmemiş olması gösterilmektedir.

Oysaki iki ülke arasında yapılan anlaşmanın amacı taraf ülke menşeli ürünlerin ticaretinde vergilerin indirimli ve sıfırlanmış olarak ticaretidir. Alınan ek tahakkuk ve para cezası kararlarında verilen bilgilere göre ithal edilen eşyaların Güney Kore menşeli olduğu yönünde hiçbir tereddüt olmadığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, Anlaşmanın esasına ilişkin bir aykırılık olmadığı da açıktır. Burada, eşyanın menşeini tevsik eden belgenin taraf ülke yerine ticaret yapılan farklı bir ülke tarafından (Örneğin HOLLANDA) düzenlenmiş olması eşyanın Güney Kore menşeili olduğu gerçeğini değiştirmemekle birlikte sadece usulden kaynaklı bir hatanın olduğunu göstermektedir. Ancak vergi ve ceza uygulaması bu usul hatası yerine menşe ispatını tamamen yok sayarak sanki eşya Kore menşeli değilmiş esasına dayandırılmaktadır.

Kaldı ki, Güney Kore menşeli ve çıkışlı olmakla birlikte farklı ülkelerden ticaret yapılan durumlarda Güney Kore firmalarının ticaret yapılan yani Türkiye’deki ithalat için faturayı tanzim eden ülkelere mahsus düzenlemiş oldukları “çeki listeleri veya teslimat notları” üzerine menşe beyanlarını düzenledikleri de Güney Kore tarafından ithalatçı firmalara gönderilmiş olan bu belgelerden anlaşılmaktadır.

Dolayısıyla bu belgelerin ticaretin yapıldığı anda Kore tarafından düzenlenmiş olduğu göz önüne alındığında, Anlaşmanın uygulanmasına yönelik Yönetmeliğin 19 ve 21 inci maddelerinde belirtilen menşe beyanlarının Taraf ülke tarafından düzenlenmiş olma şartı yerine getirilmektedir. Kaldı ki, aynı Yönetmeliğin “Üçüncü Ülkelerde Düzenlenmiş Faturalar” başlıklı 31 inci maddesinde bahsedilen; “…. satış faturasının üçüncü ülkede yerleşik firma tarafından düzenlendiği durumlarda da, eşyanın bu Yönetmelik hükümlerini yerine getirmesi koşuluyla menşe beyanlarının kabul edileceği” açık hükmü yer almaktadır.

Üyelerimiz tarafından derneklerimize yapılan bildirimlerde; İthalatçı firmaların doğrudan nakliyat kuralı çerçevesinde ve hiçbir şüpheye mahal bırakılmaksızın Güney Kore menşeli olduğu tespit olunan eşyalar için gerek ticaretin yapıldığı ülke tarafından düzenlenmiş faturalar üzerinde yer alan menşe beyanları, gerekse Güney Kore tarafından ticaretin yapıldığı tarihte düzenlenmiş menşe beyanlarının bulunduğu da belirtilmektedir.

Bu açıklamalarımız ışığında, incelenmekte olan ve menşe beyanı Güney Kore firması tarafından düzenlenmediği gerekçesiyle ek tahakkuk ve para cezası uygulamasına tabi tutulmakta olan ithalat işlemleri için;

Bizzat Güney Kore firmalarınca düzenlenmiş gerek ticaret yapılan ülke firması adına gerek ülkemiz ithalatçısı adına ve ticaretin yapıldığı dönemde düzenlenmiş olduğu Güney Kore yetkili makamlarınca da tevsik edilen menşe beyanlarının bağlantınız gümrük müdürlüklerine sunulması halinde menşe esaslı anlaşmanın amacına ve ruhuna uygun olarak vergi ve ceza uygulanmaması hususunda gereğini takdir ve tensiplerine arz ederiz.

Rekabet.net

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir