Cuma , 24 Mayıs 2024
Anasayfa / Rekabet Kurumu / Mey İçki San. ve Tic. A.Ş. Hakkında Soruşturma Açıldı (2.7.2019)

Mey İçki San. ve Tic. A.Ş. Hakkında Soruşturma Açıldı (2.7.2019)

Rekabet Kurulu Mey İçki San. ve Tic. A.Ş.’nin rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı, açık noktalarla yaptığı sözleşmelerin münhasırlık içerdiği ve rakip ürün satılmamasını temin için baskı uyguladığı iddialarını içeren başvuruları Danıştay 13. Dairesinin kararı üzerine yeniden değerlendirdi.

Daha önce bahse konu başvurular nedeniyle yapılan önaraştırmada, söz konusu uygulamalar incelenmiş, 17.11.2011 tarihinde 11-57/1476-532 sayı ile şikayetlerin reddine ve soruşturma açılmamasına karar verilmişti. Ancak anılan Kurul kararı Danıştay 13. Dairesinin 27.11.2018 tarihli ve E: 2012/429, K: 2018/3352 sayılı kararı ile iptal edildi.

Dosyada yer alan bilgi ve belgeleri 30.05.2019 tarihli toplantısında müzakere eden Kurul, ilgili yargı kararında belirtilen hususları dikkate alarak, 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini  ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak Mey İçki San. ve Tic. A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına 19-20/288-M sayı ile karar verdi.

* Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüs ya da teşebbüs birliklerine kararın tebliğ edilmesini takiben kamuoyunun bilgisine sunulur. Kamuoyunun Rekabet Kurulu kararları hakkında bilgilendirilmesi kapsamında yapılan bu açıklamalar, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir