Perşembe , 23 Mayıs 2024
Anasayfa / Rekabet Kurumu / Whirlpool Corporationın Kompresör Üretimi İş Kolu Olan Embraconun Tek Kontrolünün Nidec Corporation Tarafından Devralınmasına İlişkin Nihai İnceleme Sonuçlandı (24.4.2019)

Whirlpool Corporationın Kompresör Üretimi İş Kolu Olan Embraconun Tek Kontrolünün Nidec Corporation Tarafından Devralınmasına İlişkin Nihai İnceleme Sonuçlandı (24.4.2019)

Whirlpool Corporation’ın kompresör üretimi iş kolu olan Embraco’nun tek kontrolünün Nidec Corporation tarafından devralınması işlemine ilişkin olarak Rekabet Kurulunun 20.12.2018 tarih ve 18-48/744-M sayılı kararı ile yürütülen nihai inceleme sonuçlandı.

Nihai inceleme sonucunda, Rekabet Kurulu tarafından 18.04.2019 tarih ve 19-16/231-103 sayı ile;

  • Bildirim konusu işlemin 4054 sayılı Kanun’un 7. maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan 2010/4 sayılı “Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ” kapsamında izne tabi olduğuna,
  • Tarafların Avrupa Komisyonuna sunmuş olduğu taahhütlerin, pistonlu hermetik ev tipi soğutma kompresörlerinin satışı, pistonlu hermetik hafif ticari soğutma kompresörlerinin satışı ve yoğunlaştırıcı ünitelerin satışı pazarlarında Türkiye’de oluşan yatay ve dikey örtüşmeleri ortadan kaldırdığına, bu sebeple işlem sonucunda 4054 sayılı Kanun’un 7. maddesi çerçevesinde hâkim durum yaratılması ya da mevcut bir hâkim durumun güçlendirilmesi ve bu yolla rekabetin önemli ölçüde kısıtlanmasının söz konusu olmadığına,
  • Bu çerçevede, işleme Avrupa Komisyonuna sunulan ve Komisyon tarafından kabul edilmiş olan taahhütlerin gerçekleştirilmesi koşuluyla izin verilmesine,

gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir