Cuma , 24 Mayıs 2024
Anasayfa / Manşet / “Yönetim hukukun üstünlüğüne inanarak, adil ve rekabetçi olmak zorunda”

“Yönetim hukukun üstünlüğüne inanarak, adil ve rekabetçi olmak zorunda”

Türkiye’nin ilk sanayi bölgesi olan Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde genel kurul hazırlıkları başladı. Genel kurulda kazanan liste 2026 yılına kadar yönetimde kalacak. Peki Bursa iş dünyası nasıl bir OSB istiyor? Uluslararası Rekabet ve Teknoloji Birliği Ahmet Özenalp ile konuyu detaylı olarak konuştuk. Birkaç dönem OSB denetim kurulu üyeliği de yapan Özenalp, OSB’de yeni başlangıçlar olması gerektiğinin sinyalini vererek; “Sanayici adalet, konusunda yönetimine güven duymalıdır” dedi.

URTEB Genel Başkanı Özenalp; “Yönetim hukukun üstünlüğüne inanarak, adil ve rekabetçi olmak zorunda”

Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde (BOSB) seçim zamanı geldi. 4 yılda bir gerçekleştirilen seçimlerin, 22 Mart 2022 tarihinde yapılması planlanıyor. Çoğunluk sağlanamadığı durumda ise seçim ileri bir tarihte yapılacak.

1961 yılında Türkiye’nin ilk organize sanayi bölgesi olarak kurulan BOSB’de 2021 yılı itibariyle 316 firma faaliyet gösteriyor. Peki bu firmalar nasıl bir OSB istiyor? Mevcut koşullar yeterli mi? Sanayiciye rekabet edebilmesi için yeterli destek veriliyor mu? Tüm bunları ve daha fazlasını genel kurul öncesinde Uluslararası Rekabet ve Teknoloji Birliği Başkanı (URTEB) Ahmet Özenalp ile konuştuk. BOSB denetim kurulu üyeliği de yapan Özenalp, OSB’lerin sorunlarına son derece vakıf… Rekabet.net’e özel açıklamalar yapan Özenalp, yönetimin her konuda açık ve şeffaf olması gerektiğine vurgu yaptı.

İşte URTEB Genel Başkanı Özenalp ile gerçekleştirdiğimiz o röportaj;

“ADİL REKABET ÖNCELİK OLMALI”

Bir sanayi bölgesinden beklenen nedir?

 “İçinde bulunduğumuz günler gerek sivil toplum kuruluşlarımızın gerek ihracatçı birliklerimizin gerekse organize sanayi bölgelerimizin genel kurul günleridir. Ülkemizde 300’ ün üzerinde   organize sanayi bölgemiz mevcuttur.

Her bir organize sanayi bölgesi içindeki yüzlerce fabrikamız aziz milletimizin bağımsızlığının garantisi, kaleleridir. Bu kurumlarımızın yönetimi adil ve rekabetçi olmak zorundadır. Bu nedenle sanayi bölgelerimiz mutlak yeni bir başlangıç yapmak ve sanayicilerimize yaklaşımları açısından adil rekabeti sağlamak zorundadır. Sanayici adalet konusunda yönetimine güven duymalıdır.”

 “YENİ BİR BAŞLANGIÇ”

 BOSB’de de seçim hazırlıkları başladı. Süreçle ilgili bilgi verir misiniz?

 “OSB’mizin genel kurulu 22 Mart’ta, çoğunluk sağlanmazsa 30 Mart ya da 7 Nisan 2022 tarihinde yapılacak. Seçilecek olan yöneticilerimiz bizleri Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yıl dönümünü de içine alarak 2026 yılına kadar taşıyacaklar. Bu nedenle Yönetim ve Denetim kurulunda   görev alacak üyeler sanayicilerimize kaliteli hizmet verme amacıyla Organize Sanayi Bölgemizde yeni bir başlangıç yapmalıdır.”

“SANAYİCİNİN YANINDA OLMALI”

BOSB yönetimlerinin zihniyetleri   konusunda   değişim sinyalleri veriyorsunuz.  Yeni yönetimden beklentileriniz nelerdir?

  “Ülkemizin güç ve gurur kaynağı olan siz sanayicilerin, dünyanın da içinde bulunduğu küresel sıkıntı ve eşitsizlikte yanında olmayı hedefleyerek şeffaf, adil ve hukukun üstünlüğünü temel edinmiş bir ilkeyle çalışmalıdır. Ülkemizin, sanayicimizin varlığı ile güçlendiğini ve yükseldiğini, 21. yüzyılın bilim, teknoloji ve sanayileşme hedeflerinde uluslararası rakiplerimizle yarışabilecek vizyona sahip olduğumuzun bilinci ve inancı içindeyiz. Bu nedenle yeni yönetimlere aday olacak sanayicilerimiz ya da temsilcileri, politikalarıyla sanayicimizin yanında olmayı, ulusal/uluslararası alanda eşitlikçi, adil ve ilkeli çalışmalarla sanayicilerimize destek olmalıdırlar.”

URTEB Genel Başkanı Ahmet Özenalp konuşmamızın devamında, BOSB’de sanayicinin ve üretimin gelişmesi için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı;

 1- “Her konuda açık ve şeffaf bir yönetim temel ilke olmalıdır.

2- Yönetim de “ortak akıl ile karar alma” anlayışı ve sanayicilerin   tecrübe ve görüşlerinden   iş birliği içinde çalışmanın anlamlı ve yararlı olacağı düşüncesindeyiz. Bu nedenle tüm sanayici veya şirket temsilcilerinden oluşan geniş katılımlı “problemlere çözüm-eleştirilerine   cevap” toplantı günleri oluşturarak sanayicilerden gelecek görüş, öneri ve eleştirileri dikkate alan bir yönetim hedeflenmelidir.

3- Türkiye’nin ilk kurulan OSB’si unvanına sahip bölgemiz, üreten ve istihdam yaratan en büyük OSB’lerden biridir. Mevcudu muhafaza etmek, için ilave yatırımların yanında, sanayicimizin adil rekabeti için ihtiyaçlarının karşılanması kapasite artırımlarına cevap verilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde gelecek zamanlarda OSB’miz ve sanayicilerimizin karşısına sorun olarak çıkacaktır. Bu sorunlardan her biri en ince detayına kadar bilinmeli eylem planları oluşturulup üzerinde çalışılmalıdır.

4- Dünya’da yaşanan küresel iklim değişikliğinden ülkemizde en fazla etkilenen ülkelerden biri olmuştur. Düzensiz sağanak yağışlar barajlardaki su stokumuzu çok önemli oranda etkilemiştir. Bu durum ise sanayicimizin suya ulaşımını zorlaştırmış, pahalı hale getirmiştir.  OSB’miz için su politikası özel önem taşımaktadır. Yıllar bazında bu sorunun özellikle tekstil sanayini daha da etkileyeceği aşikardır. Gerekli yatırımların yapılarak sanayicimize verilen su kapasitesinin ve kalitesinin arttırılması gerekmektedir. Aynı şekilde sanayi bölgemizde de iklim değişikliği nedeniyle yaşanan ve her sene meydana gelen sel taşkınlarının vermiş olduğu zararlar maddi kayıplara neden olmaktadır. Özellikle Ata Bulvarı Caddesi ve diğer yollar kontrol altına alınmak zorundadır. Yatırımlarının kontrol altına alınıp, siz sanayicilerimizin maddi ve manevi zarara uğramamalarının önlenmesi muhakkak sağlanmalıdır.

5- OSB’mizde sanayicilerimizin bin bir emek ile kurduğu değerlerin, başta yangın ve diğer doğal afetler olmak üzere korunması çok önem arz etmektedir. Bunun için daha önce devreye alınan üçüncü şahıs sorumluluk sigortaları (Şemsiye sigorta) sanayicimizin değerlerinin korunması için yeniden üzerinde düşünülmelidir. Zira ihtiyaç halinde satın alamayacağınız tek şey sigortadır.

6-  Sanayide çağı yakalamak, bilim ve teknolojide uluslararası alanda söz sahibi olmak, yetiştireceğimiz gençlerin eğitim kalitesi ile sağlanacaktır. Bunun için de gençlerimizin yetenek ve zekâlarının, tecrübe ve iş dünyası ile buluşmasını önemsiyoruz. Sanayimizin gelişmesi için tesislere yapılan yatırım kadar genç beyinlere de yatırım yapılması gerekmektedir.

7- Organize Sanayi Bölgemizin öncülüğünde tüm sanayicilerimizin rekabetini engelleyecek kamu ve özel sektör tarafından alınacak her türlü kararlar (örneğin elektrik, doğalgaz ve finansman maliyetlerinin etkileneceği bankacılık kararları gibi) OSB merkezinde konunun uzmanları tarafından takip edilmelidir. Sanayicimizin adil rekabetini engelleyecek her konuda, çalışma ve araştırmalar süratle yapılmalı, gerekli tedbirler OSB yönetimleri tarafından alınmalıdır. OSB’mizin çağı yakalayan yenilikçi, çevreci ve akıllı teknolojilerle donatılması gerekmektedir. Nefes alan, yeşil dostu ve karbon ayak izi olmayan bir OSB unvanı almak hedeflerinizin başında gelmelidir.

AB yeşil mutabakatı, SKDM (sınırda karbon düzenlemesi) Türkiye’yi   bu mutabakattan   en çok    etkilenecek ülkeler arasında göstermektedir. 4.8 milyar EURO civarında ihracatımızın etkileneceğini çeşitli raporlardan görmekteyiz. Bu mutabakat   kapsamında 1 trilyon EURO ya kadar çıkacak desteklerden gerek OSB’miz gerekse OSB’mizin katılımcıları sanayicilerimiz mutlaka pay almalıdır.

8-  Türkiye’nin ilk OSB’si sadece kuruluş tarihinin ilk oluşu ile değil, üretimi, yatırımları, ihracatı ve işleyişi ile ülkemizin yeniden en etkin OSB’lerinden biri haline getirilmelidir.

Mevcut durumu itibariyle BOSB üretim ve istihdamdaki başarı ve tecrübelerinin ötesinde ülkemiz ekonomik ve endüstriyel gelişiminde de söz hakkına sahip kanaat önderlerinden biri olmaya layıktır. Bu nedenle OSBÜK ve   bünyesindeki OSB’lerle ve diğer sivil toplum kuruluşları ile sıkı ilişkiler içinde çalışılarak sanayii ve ekonomik alanlar da ülkemize katkıda bulunmamız en öncelikli görevimiz olacaktır.

9-  Son olarak OSB yönetimleri denetim kurullarına gerekli ehemmiyeti göstermelidir. Denetim kurulları laf olsun diye oluşturulmamalıdır. Denetlenmek kimsenin hoşuna gitmese de denetimin ilkelerini, kurallarını, mevzuat alt yapısını bilmeyen üyelerimiz denetimde   görev almamalıdır. Çünkü denetlemenin hakkını veremeyeceklerdir. Yasa çok açıktır aksi takdirde   görevi kötüye kullanmak dahil   yargılanırlar.

“DENETİMİN ALT YAPISI HUKUKTUR”

Siz daha önce BOSB’de denetim kurulu üyesi olarak görev yaptınız. Bu konuda yaptığınız çalışmalardan bahseder misiniz?

“Denetim kurulu üyeleri, ahbap çavuş ilişkisi dışında, görevlerini hakkıyla yerine getirmek zorundadırlar. Denetime tabi tutulmayan ya da laf olsun denetimi yapılan tüm kurullarda, tüm kuruluşlarda her şey yolunda gözükebilir, bu görünüş gerçek değil aldatıcıdır.  Ülkemizin en önemli sorunudur denetlenmek ve denetlemek.

Organize Sanayi Bölgemizde denetim görevi yaptığım tüm yıllar, bölge müdürlüğü çalışanlarına ve yönetimlerine örnek olmuştur. Yeniden seçilecek olanlara geniş kapsamlı bir arşiv ve   yöntem bıraktığımıza inanıyorum. İletişim sorumlumuzdan denetim görevimiz boyunca yapmış olduğum yazışmaları tespit ettirdiğimde 46.744 adet maille yazışma yapıldığını, yazılı rapor ettiler. Bu tutarın yarıya yakını gelen mail, yarısından fazlası ise ilgili konularla yaptığım inceleme ve talimatlarımdan oluştuğu görülmektedir.

İletişimin boyutlarına bakacak olursanız hepsi bir emeğin, bilginin nasıl paylaşıldığının    OSB’miz için nasıl kullanıldığının göstergesidir. Bu yazışmalar içinde binlerce whatsapp ve telefon görüşmeleri yoktur. Bunu da özellikle ifade etmek isterim.”

 “HER FABRİKAMIZ BİR KALEDİR”

Aslında bu sıraladıklarınız tüm OSB’lerde olması gerekenler gibi görünüyor. Son olarak ne söylemek istersiniz?

“Özetle BOSB’miz çağdaş bir anlayışla çağdaş politikalarla yönetilmelidir. Bağımsızlığımızın en önemli kaynağı şüphesiz milli servetimiz olan fabrikalarımız, tesislerimizdir. Aziz Atatürk’ün deyimiyle “her fabrikamız bir kaledir Bu anlayışla yeni yönetiminizi seçeceğinize inanıyor, hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir